Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden en condities.

1. Website
De eigenaar van deze website is
IMC NV
Wondelgemkaai 8
B-9000 GENT
+32 (0)9 253 19 75
info@imc-nv.be
BTW BE 0425 631 941

Als u niet akkoord gaat met onderstaande voorwaarden wordt u verzocht de website te verlaten. Imc nv behoudt zich het recht voor deze voorwaarden periodisch aan te passen waarna de leden op de hoogte zullen worden gebracht van deze wijzigingen. Wanneer u na deze kennisgeving de website blijft gebruiken verklaart u zich akkoord met de doorgevoerde wijzigingen. IMC NV kan eventueel andere diensten aanbieden aan de gebruikers van deze site. In dat geval zullen de geldende voorwaarden apart worden medegedeeld.

2. Toegankelijkheid
IMC NV probeert zo goed als mogelijk de website 24 uur per dag toegankelijk te houden, nochtans kan het gebeuren dat de website ontoegankelijk is voor een korte periode omwille van onderhoudswerken, aanpassingen of technische redenen.

3. Verantwoordelijkheid
IMC NV weerlegt elke verantwoordelijkheid met betrekking tot deze website en de aangeboden informatie. IMC NV verzekert niet dat de informatie op deze website correct, compleet of actueel is. Alle informatie, producten en diensten op deze website kunnen fouten bevatten. De gebruiker wordt verzocht hiermee rekening te houden.

4. Derde partijen
U kan via deze website in contact komen met derde partijen via links die in deze website zijn opgenomen. U verklaart zich akkoord met het feit dat deze communicatie enkel tussen u en deze derde partij wordt gevoerd en dat IMC NV hier geen deel van uitmaakt en dat u IMC NV niet verantwoordelijk zal stellen mocht deze communicatie tot schade lijden.
De website kan links bevatten naar andere websites door derde partijen beheerd. IMC NV kan geen permanente controle op deze sites uitoefenen. Het opnemen van deze links betekent niet dat IMC NV akkoord gaat met de inhoud en IMC NV vertegenwoordigt onder geen beding deze derde partij.

5. Copyright
U mag geen enkele inhoud (informatie, diensten, software, producten) van deze website kopiëren, downloaden, reproduceren, verdelen, uitgeven of afgeleid werk daarvan produceren zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van IMC NV. Als u materiaal van derden wenst te gebruiken dient u de copyright eigenaar te contacteren. De inhoud van deze website wordt beschermd door de auteursrechten van IMC NV.

6. Systeem integriteit
U mag niet tussen beide komen of proberen tussen beide te komen in de werking van de website en geen actie ondernemen om een disproportionele grote belasting voor de website te vormen.

7. Bevoegde wethouder
Deze voorwaarden en condities vallen onder Belgische wetgeving. Enige betwisting zal worden behandeld door de rechtbank van Gent.