Correcte prijs

Transparant en Marktconform

We zijn niet de goedkoopste, we zijn niet de duurste, we hanteren wel een correcte marktconforme prijs!

We zijn geen kleine lokale zelfstandige die u aan de laagste prijs diensten kan leveren en we zijn geen grote logge organisatie die hoge tarieven moet hanteren om de globale kost te bekostigen...

Maar we zorgen er wel voor dat
- onze medewerkers goed opgeleid zijn
- onze medewerkers de juiste materialen beschikbaar hebben
- we permanentie kunnen verzekeren
- we snel bij u ter plaatse zijn

En dit heeft natuurlijk allemaal een kost...

Omdat we echter niet willen dat u voor verrassingen komt te staan werken we met vaste, vooraf afgesproken en goedgekeurde prijzen waar mogelijk en vooraf gekende uurtarieven en verplaatsingen. Elke prestatie die we per uur aanrekenen wordt via een elektronische werkbon geregistreerd zodat we u steeds de details kunnen bezorgen.

We hanteren een correcte prijs voor transparante, professionele diensten.