Onze Missie

IMC nv ontzorgt haar klanten in de driehoek Kust/Brussel/Antwerpen qua HVAC-beheer in hun utiliteitsgebouw(en). Hierbij drukt het de beheer- en energiekosten dankzij haar betrokken en zeer deskundige medewerkers.

Onze Visie

IMC NV heeft een sterke marktpositie, het is groot genoeg om voor ganse steden hun gebouwen de HVAC-installatie te beheren maar kan tegelijk uitpakken met een persoonlijke aanpak en prima opvolging gezien het familiaal karakter van het bedrijf.

IMC NV heeft nog genoeg potentieel in de ruime regio Gent en wil gestaag groeien zonder in te boeten aan haar kwaliteitswaarden. IMC NV is financieel sterk en wil haar middelen verder inzetten door te investeren in mensen en middelen.

Onze Waarden

1e Waarde: EERLIJKHEID tegenover elkaar en tegenover de klant

2e Waarde: BETROKKENHEID om mee te denken en ons gezamenlijk doel te bereiken

3e Waarde:          LUISTERBEREIDHEID
Naar de klant zodat hij de volle service krijgt die hij verdient.
Elkaar feedback kunnen geven zonder weerstand.