DOORGEVEN INTERVENTIE HVAC-installatie

Nota: Enkel voor klanten die onderhoudscontract bij IMC lopende hebben.
BELANGRIJK: dringende interventies MOETEN verder doorgebeld worden naar het IMC-
dispatchingnummer 09/253.19.75

Uw naam
Uw GSM-nummer
Uw emailadres
Uw organisatie of bedrijf (facturatie-adres)
Locatie waar interventie moet gebeuren
Contactpersoon ter plaatse
Uw bestelbonreferentie
Aan welk toestel
Waar staat het toestel in het gebouw
Omschrijving van het mankement
Hoe dringend is het